Schedule
Sunday, April 14th, 2019
9:30 AM #6287873 Cubs (Minor) Mackin Park Mackin West (DQ Diamond) map
Cardinals (Minor)
Tuesday, April 16th, 2019
5:30 PM #6287877 Reds (Minor) Mackin Park Mackin South (CT Diamond) map
Cardinals (Minor)
Sunday, April 21st, 2019
9:30 AM #6287879 Cardinals (Minor) Mackin Park Mackin West (DQ Diamond) map
Pirates (Minor)
Monday, April 22nd, 2019
5:30 PM #6287882 Mariners (Minor) Mackin Park Mackin South (CT Diamond) map
Cardinals (Minor)
Sunday, April 28th, 2019
1:30 PM #6287887 Cardinals (Minor) Mackin Park Mackin West (DQ Diamond) map
Giants (Minor)
Tuesday, April 30th, 2019
5:30 PM #6287889 Cardinals (Minor) Mackin Park Mackin South (CT Diamond) map
Cubs (Minor)
Sunday, May 5th, 2019
11:30 AM #6287892 Cardinals (Minor) Mackin Park Mackin West (DQ Diamond) map
Reds (Minor)
Wednesday, May 8th, 2019
6:00 PM #6287896 Pirates (Minor) Mackin Park Mackin South (CT Diamond) map
Cardinals (Minor)
Sunday, May 12th, 2019
9:30 AM #6287897 Cardinals (Minor) Mackin Park Mackin West (DQ Diamond) map
Mariners (Minor)
Tuesday, May 14th, 2019
6:00 PM #6287901 Giants (Minor) Mackin Park Mackin South (CT Diamond) map
Cardinals (Minor)
Sunday, May 26th, 2019
9:30 AM #6287903 Cubs (Minor) Mackin Park Mackin West (DQ Diamond) map
Cardinals (Minor)
Tuesday, May 28th, 2019
6:00 PM #6287907 Reds (Minor) Mackin Park Mackin South (CT Diamond) map
Cardinals (Minor)
Sunday, June 2nd, 2019
11:30 AM #6287910 Cardinals (Minor) Mackin Park Mackin West (DQ Diamond) map
Pirates (Minor)
Monday, June 3rd, 2019
6:00 PM #6287912 Mariners (Minor) Mackin Park Mackin South (CT Diamond) map
Cardinals (Minor)
Sunday, June 9th, 2019
1:30 PM #6287917 Cardinals (Minor) Mackin Park Mackin West (DQ Diamond) map
Giants (Minor)
Tuesday, June 11th, 2019
6:00 PM #6287919 Cardinals (Minor) Mackin Park Mackin South (CT Diamond) map
Cubs (Minor)